Privacy

Dit privacybeleid (versie 1.0: 1 december 2018) is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Ampersand Communicatie, Oudeweg 80, 9201 EN  DRACHTEN, KVK-nummer 72836857.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website ampersandcommunicatie.nl. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, lees je hieronder.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website ampersandcommunicatie.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, voor een door jouw gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Ampersand Communicatie in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. Ampersand Communicatie gebruikt je persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten en diensten;
 • relatiebeheer, zoals het opnemen van contact met jou als je erom vraagt;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Ampersand Communicatie haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder geven wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Ampersand Communicatie maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Voor het verlenen van toegang tot onze website gebruiken wij geen persoonsgegevens. Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee je op basis van je klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; je surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Ampersand Communicatie en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Ampersand Communicatie heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of je IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Ampersand Communicatie geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Ampersand Communicatie een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van ampersandcommunicatie.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren, dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Ampersand Communicatie) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen voordat je deze websites bezoekt.

Je wettelijke rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@ampersandcommunicatie.nl of door met ons te bellen via 06 46 00 77 07 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent. Zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen je vragen om je identiteit te bewijzen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Bekijk daarom deze pagina regelmatig. Zo blijft je op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Ampersand Communicatie, Oudeweg 80, 9201 EN  DRACHTEN, KVK-nummer 72836857

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt een klacht makkelijk bij ons indienen. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen via info@ampersandcommunicatie.nl. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.